„Pocałunek" / „The Kiss”

Marmur karraryjski i drewno topolowe.
autor rzeźby: Marek Zielonka.

Carrara marble and poplar wood.
author: Marek Zielonka.