Rzeźba orła na pomniku pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta

An eagle sculpture on the monument of killed by the Hitler occupant

autor rzeźby: Marek Zielonka.

author: Marek Zielonka.