Kominek z obudową stylizowaną na piec kaflowy /
Fireplace with a stylised covering for the tiled stove

Obudowa kominka stylizowana na stary piec kaflowy. Wykonana w technice suchej z użyciem oryginalnych ozdobnych kafli.

Covering stylised as an old tiled stove. Made in dry technique using original decorative tiles.