rzeźby nagrobne renowacja

renowacja

rzeźba nagrobna renowacja

łazienki - Hotel Bazar w Poznaniu /wash basins - Bazar Hotel in Poznan

rzeźba anioła renowacja

sztukateria - Hotel Bazar w Poznaniu / Stucco-work - Bazar Hotel in Poznan

rzeźby z kamienia renowacja

hol główny - Hotel Bazar w Poznaniu /interior - Bazar Hotel in Poznan

rzeźby kamienne renowacja

rekonstrukcja kominków -Muzeum w Rogalinie / .......

rzeźby ogrodowe z kamienia renowacja

elewacja - Hotel Bazar w Poznaniu /elevation - Bazar Hotel in Poznan

rzeźby z kamienia renowacja

sala balowa - Hotel Bazar w Poznaniu / bal room - Bazar Hotel in Poznan

rzeźby ogrodowe kamienne renowacja

Renowacja zamku Cesarskiego w Poznaniu /Emperor Palace in Poznan renovation

rzeźby nagrobne

Renowacja detalu architekt. UAM w Poznaniu / elevation - University in Poznan

rzeźba nagrobna

Konserwacja kamiennej fontanny w Nowej Soli

rzeźba anioła

Renowacja detalu architekt. UAM w Poznaniu / elevation - University in Poznan