pracownia kamienia

projekty i realizacje
dla domu, dla ogrodu, in memoriam

PRACOWNIĘ PROWADZI
Pracownię kamienia prowadzi Marek Zielonka, absolwent ASP w Poznaniu na kierunku rzeźby, doświadczony rzeźbiarz i konserwator kamienia.
I NAGRODA w 1997 r. na Festiwalu Akademii Sztuk Pięknych w kategorii rzeżba , fundatorem był Senator RP W. Kruk.

USŁUGI
- RZEŹBY KAMIENNE rzeźby ogrodowe, rzeźby nagrobne, figury parkowe, detale architektoniczne
- STATUETKI i MEDALE okolicznościowe małe formy rzeźbiarskie
- KOMINKI indywidualne projekty i aranżacje, misterne elementy dekoracyjne
- KOPIE i KONSERWCJA odwzorowanie znanych lub rekonstrukcja powierzonych dzieł sztuki rzeźbiarskiej
- TABLICE PAMIĄTKOWE

OFERTA
Pracownia projektuje i wykonuje rzeźby.
Oferujemy szeroki zakres realizacji rzeźbiarskich:
- wykonujemy prace z większości materiałów dostępnych na rynku europejskim: piaskowiec, marmur, granit, drewno, brąz, mosiądz, gips, stiuk
- naszymi Klientami są indywidualni odbiorcy, firmy oraz instytucje państwowe, m.in.: Wyższa Szkoła Bankowa, PKZ w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Opera w Gliwicach
- projekty rzeźb obejmują także aranżację przestrzenną – wkomponowanie figur w otoczenie.

SPECJALIZACJA
- silną stroną pracowni rzeźbiarskiej JAKI PROJEKT jest kilkunastoletnie doświadczenie w konserwacji kamienia
- specjalizujemy się w rzeźbie kamiennej
- ulubiony temat to anioł
- mistrz niedościgły to Giovanni Lorenzo Bernini (Bazylika św. Piotra w Rzymie)

sculptureproject

for Home
for garden
in memoriam

The workshop is led by:
Marek Zielonka, graduale of High School of Arts in Poznań, specialization: sculpture, experienced sculpturer and stone restorer, awarded by first prize on Beauty Arts Academy Festival in sculpture category in 1997. The award was founded by former government member W. Kruk.

services
•stone sculptures – for gardens, thombs, parks statues, architectonical details
•statuette and medals, small sculpture forms for special occassions
•fireplaces, individual projects and arrangements, unique decorational elements
•copies an conservation, replication of well know or reconstruction of given sculptures
•memorial board

offer
In the workshop we make projects and realize sculptures. We propose you wide variety of sculpture realization:
•works from the most of materials available on European market kind
•our Clients are as well individual ones, as well as companies and public institutions: High School of Banking, Heritage Renovation
Workshop in Poznań, National Muzeum in Toruń, Polish Theatre in Poznań, Opera in Gliwice
•the projects also are made for space arrangement – composing figures into the surrounding

specialization
•our strong attidute is many years of experience in stone conservation
•we’re also specialists in stone sculpture
•our favourite subject are angels
•our Master over masters is Giovanni Lorenzo Bernini (St Peter Basilica in Rome)