Kominek z białego polskiego piaskowca „Długosz" /

Fireplace made of white Polish sandstone „Długosz"

Tradycyjny blokowy portal kominkowy, wykuty w piaskowcu „Długosz" przy użyciu tradycyjnych ręcznych narzędzi kamieniarskich. Rekonstrukcja wykonana na zamówienie Muzeum Narodowego w Poznaniu do Pałacu w Rogalinie.

Traditional block fireplace surround, engraved in sandstone „Długosz” using traditional stone tools. Reconstruction ordered by the National Museum of Poznań for the Rogalin Palace.