Kominek z czarnego polskiego marmuru „Dębnik” /

Fireplace made of black Polish marble „Dębnik”

Tradycyjny blokowy portal kominkowy, wykuty w marmurze „Dębnik" przy użyciu tradycyjnych ręcznych narzędzi kamieniarskich. Rekonstrukcja wykonana na zamówienie Muzeum Narodowego w Poznaniu do Pałacu w Rogalinie.

Traditional block fireplace surround, carved in „Dębnik” marble using traditional stone tools. Reconstruction ordered by the National Museum of Poznań for the Rogalin Palace.