elewacja - Hotel Bazar w Poznaniu /
elevation - Bazar Hotel in Poznan

Zbudowany w latach 1838-1842 z inicjatywy Karola Marcinkowskiego. W 1848 w hotelu miał siedzibę Komitet Narodowy - rząd podczas Wiosny Ludów. W 1918
w "Bazarze" nocował Ignacy Paderewski, którego przemówienie z balkonu hotelowego w dniu 27 grudnia doprowadziło do wybuchu powstania wielkopolskiego.
W okresie międzywojennym "Bazar" był luksusowym hotelem, słynącym z restauracji o olbrzymim wyborze win. Spłonął w 1945. Od 1950, po częściowej odbudowie, przejął go "Orbis" i funkcjonował jako Hotel Orbis Bazar. Po 1990 wrócił w ręce przedwojennych akcjonariuszy, którzy prowadzą jego remont. Obecnie nie pełni roli hotelu. Na fasadzie tablice pamiątkowe poświęcone: Ignacemu Paderewskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi - który nocował w "Bazarze" oraz Hipolitowi Cegielskiemu - który prowadził w "Bazarze" sklep z narzędziami rolniczymi.

english

Generalnym wykonawcą prac były Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu z którymi od wielu lat współpracujemy.

Pierwszy etap prac renowatorskich polegał na odtworzeniu historycznego wyglądu górnych pięter elewacji, gzymsu
i attyki oraz bogato zdobionych balkonów. Zniszczone elementy pilastrów kamiennych zostały wymienione . Brakujące elementy wystroju architektonicznego (kapitele pilastrów ,girlandy, obramienia okienne) zostały wykonane ze sztucznego kamienia imitującego piaskowiec. Balkony odtworzono w całości z kamienia naturalnego (piaskowiec).

Drugi etap prac nad odbudową elewacji dotyczył konserwacji zachowanej okładziny kamiennej pierwszego pietra. Konserwacja polegała na wymianie uszkodzonych opasek i nadproży okiennych ,wymianie całego gzymsu oddzielającego kondygnację parteru od pierwszego pietra. Uzupełnieniu pomniejszych ubytków w materii kamiennej przy pomocy fleków z piaskowca i kitów na bazie spoiwa mineralnego Trzeci etap dotyczył prac w obrębie parteru budynku. W etapie tym wykonano konserwacje kamiennego portalu ozdabiającego główne wejście
do hotelu. Po oględzinach filarów kamiennych podtrzymujących zewnętrzne ściany budynku, ze względu na ich zniszczenie podjęto decyzje o wymianie kamiennych słupów na stalowe. W związku z tymi pracami całość parteru obłożono płytami z piaskowca a cokół wykonano
z granitu "Bali".

english