Wykonanie wystroju holu głównego hotelu Bazar w Poznaniu. /
Bazar Hotel in Poznań main entrance interior design arrangement.

Wizualizacja holu wejściowego wraz z elementami wystroju kamiennego.

Visualisation of the main entrance with stone design elements.

Wykonanie sklepienia krzyżowo-kolebkowego na stelażu metalowym.

Cross barrel vault on a metal frame.

Montaż elementów kamiennego wystroju, pilastrów, opasek z łukami wykonanych z piaskowca „Czapla” i posadzki z elementami mozaiki.

Assembly of stone design elements, pilasters, shoulders made of sandstone „Czapla” and floor with mosaic elements.

Montaż łuków kamiennych z użyciem kolebek.

Stonearchs’ assembly using barrel vaults.

Posadzka wykonana z hiszpańskiego wapienia „Arival” z mosiężnymi elementami logo hotelu.

Floor made of Spanish limestone „Arival” with brass hotel logo elements.