Wykonanie wystroju sztukateryjnego ścian oraz monolitycznych umywalek z czarnego granitu. /
Stucco-work design and monolithic wash basins made of black granite.