Rekonstrukcja kamiennych opraw kominków.


Reconstruction of stone fireplace coverings.

Rekonstrukcja kamiennych opraw kominków oraz wykonanie kopii czterech rzeźb na podstawie materiałów źródłowych, we wnętrzach Pałacu w Rogalinie dla Muzeum Narodowego w Poznaniu. Korpus główny Pałacu w Rogalinie.

Reconstruction of stone fireplace coverings and four copies of sculptures, based on source materials from Rogalin Palace for the National Museum in Poznań. Main Body of Rogalin Palace.

Rekonstrukcja kominka w Bibliotece Hendlowskiej oparta została na oryginalnych rysunkach krakowskiego architekta Zygmunta Hendla oraz zachowanych archiwalnych fotografiach i oryginalnych fragmentach marmurowego portalu.

Reconstruction of the fireplace in Handel library based on original drawings by an architect from Cracow – Zygmunt Hendel and preserved archive photographs and original pieces of marble portal.

Rekonstrukcja kominka w Gabinecie 9A oparta została na odtworzeniowym projekcie wykonanym na podstawie istniejącego oryginalnego XVIII wiecznego portalu kominkowego z Pałacu w Popowie Starym.

Reconstruction of a fireplace in cabinet 9A based on a reconstruction project made on the basis of an original, 18th fireplace portal from the Palace in Popowo Stare.

Elementy portali kominkowych w trakcie realizacji.

Fireplace surround elements during recontruction process.

Portale zostały wyrzeźbione w czarnym marmurze z podkrakowskich kamieniołomów w „Dębniku” oraz w białym piaskowcu „Długosz".

Fireplace surrounds made in black marble from quarries in „Dębnik” near Cracow and white sandstone „Długosz”.