Rekonstrukcja sali balowej
- Hotel Bazar w Poznaniu /

reconstuction of bal room
- Bazar Hotel in Poznan

Generalnym wykonawcą prac były Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu, z którymi od wielu lat współpracujemy.

Prace nad rekonstrukcją sali balowej rozpoczęły się w pod koniec 2005 roku . Całkowicie surowe wnętrze sali balowej należało przywrócić do dawnej świetności .Na podstawie nielicznej dokumentacji fotograficznej z przed II wojny światowej wykonano projekt rekonstrukcyjny bogato zdobionego w sztukaterie wystroju sali. Oprócz odtworzenia sztukaterii zaplanowano wykonanie stiuków w partii pilastrów , mozaiki z dębowego parkietu i odtworzono kryształowy żyrandol.

english

Pierwszy etap prac rozpoczęły prace rzeźbiarskie. Dotyczyły one powierzchni sufitu wraz fasetą opierającą się na gzymsie głównym. Wszystkie rzeźbione elementy sztukaterii były najpierw wymodelowane w glinie ,a później odlewane w gipsie w technice negatywu traconego. Cześć dekorów powtarzała sie więc można było użyć form sztuczkowo -silikonowych do ich powielenia .

english

Prace sztukatorskie polegały na wykonaniu podwieszonego sufitu ,elementów ciągnionych sztukaterii na miejscu budowy(gzymsy, faseta),wklejeniu gotowych rzeźbionych elementów wystroju.

english

W drugim etapie prac wykonano wystrój ścian .Prace rzeźbiarskie przebiegały podobnie jak w pierwszym etapie równolegle do wstępnych prac sztukatorskich. Po zakończeniu prac modelunkowych przystąpiono do montażu elementów rzeźbionych spinając w ten sposób całe przedsięwzięci rekonstrukcji wystroju sali balowej. Ostatni etap prac rzeźbiarskich dotyczył zdobienia balkonu i został wykonany w technice "narzutu".

english

Widok sali balowej w pełnej krasie wraz z odtworzonym kryształowym żyrandolem.

english