Renowacja kamiennego detalu architektonicznego elewacji budynku Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/

elevation - University in Poznan

Generalnym wykonawcą prac były Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu, z którymi od wielu lat współpracujemy.

Prace związane z renowacją kamienia dotyczyły głównie detalu architektonicznego oraz naprawy i uzupełnień w partiach szczytowych elewacji. Po o czyszczeniu kamienia można było przystąpić do wykuwania gniazd pod fleki i usunięcia zniszczonych elementów kamiennego wystroju.
Prace kończyły się osadzeniem wykonanych elementów i fleków wraz z obróbką kamieniarską służącą scaleniu nowych wstawek .

english

Stan bloków tworzących szczyt wymagał wymiany wielu elementów na nowe ,bądź ponownego przemurowania.

english

Fleki w elementach detalu architektonicznego.

english