fontanna czrno-biała / black and white fountain

mocny kontrast szlachetnej bieli marmuru z Carrary
z głęboką czernią granitu po którym sączy się woda, bardzo wyrafinowany efekt ożywienia kamiennej tafli
projekt i wykonanie rzeźby: Marek Zielonka

trong contrast of the noble white marble from Carrary
with the deep black of granite after which water is trickling, very much refined effect of enlivening the stone sheet
author: Marek Zielonka