statuetka „Master"
/ „Master” statue

nagroda dla najlepszych absolwentów Programu Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
autor: Marek Zielonka

prize for the best graduates MBA Executive Programme In High School of Banking in Poznan
author: Marek Zielonka.