Rzeźbiony ul wykonany z pnia topoli

Carved in poplar trunk.